Innovatieonderzoek.nl

Geen invloed van de omgeving op kwaliteit

Door: Stijn Driessen | 04-03-2011 08:02
extern onderzoek | 4183 x gelezen | 0 reacties>

Vaak wordt er geloofd dat de fysieke omgeving van invloed is op de ideeën. Veel bedrijven kiezen er daarvoor om te brainstormen op externe locatie's. Het liefst zo gek mogelijk om de meest gekke ideeën te krijgen.

Onderzoek
Uit extern onderzoek van het TNO blijkt echter dat de fysieke omgeving niet van invloed is op de kwaliteit van de ideeën. Wel is de omgeving van invloed op bepaalde gedragspatronen en houdingen, maar houdt dit geen verband met 'betere ideeën'.

Experiment
Het onderzoek bestond uit een experiment met drie locatie's/kamers: een groene, rode en een blauwe kamer. Van te voren werd er gehypoteseerd dat de rode kamer meer activatie teweeg bracht, de groene meer participerend (vrije omgeving) en blauw was de controle kleur. Per kamer moest een testgroep twee taken volbrengen, zoals het bedenken van ideeën omtrent het fileprobleem in Nederland.

Resultaten
Uit de resultaten komt wel naar voren dat de fysieke omgeving van invloed is op de creativiteit, maar niet op de kwaliteit. De rode kamer activeerde het meest, terwijl de groene  kamer ervoor zorgde dat deelnemers zich meer op haar gemak voelden. Ook scoorde groene kamer hoger op plezier dan de rode kamer, terwijl de rode kamer weer beter scoorde op complexiteit dan de groene kamer. 

Wat is voor jou een goede reden om een brainstormsessie op een externe locatie te doen? En waar zoekt u dan naar?

Reacties:

Nog geen reacties

Schrijf de eerste reactie:

Het is op dit moment niet mogelijk om te reageren