Innovatieonderzoek.nl

Incrementele innovatie bij overnames beter

Door: Stijn Driessen | 10-01-2011 08:30
extern onderzoek | 4011 x gelezen | 0 reacties>

Uit een nieuwe paper van Rodrigues, Maccari & Campanario (2011) blijkt dat wanneer bedrijven besluiten andere bedrijven over te nemen om kennis op te doen zij moeten letten waarvoor ze het doen. Het advies dat vloeit uit het onderzoek is dat het in de koers van het eigen bedrijf moet liggen en dus vooral bedoeld moet zijn voor incrementele innovatie.

Het onderzoek
Rodrigues et al. maken gebruik van een case study van het bedrijf Totvs. Totvs is het grootste bedrijf in informatie systemen in Latijn-Amerika voor MKB'ers. Totvs heeft twee groeistrategieën, aan de ene kant ontwikkelen ze kennis intern en aan de andere kant vergaren ze kennis door acquisities en overname's. De onderzoekers geven aan dat dit het ideale bedrijf is om te kijken hoe open innovatie uitgebreid kan worden.

Nood aan innovatie
De auteurs geven aan dat de nood aan innovatie de afgelopen jaren veranderd is. Waar het voorheen technologisch gedreven was is het nu voornamelijk bedoeld om te voorzien in nieuwe, steeds veranderende behoefte van klanten, maar ook om nieuwe klantsegmenten te creëren gedoeld op waarde. Een andere motivatie vis daarom technologische heerschappij in plaats van business protectie om tot open innovatie te komen bij overnames van andere bedrijven.

Eigen technologie
Het bedrijf in kwestie heeft ook een eigen R&D tak waar eigen technologische kennis wordt opgedaan. Met deze kennis is een zekere technologische geloof opgebouwd. Bij overnames wordt hier strict opgelet volgens het model:

Bepalen van de behoefte -> Verkenning -> Toegang en selectie -> Beslissingsproces -> Incorporatie van de innovatie

Volgens het model bepalen ze eerst wat ze nodig hebben om iets uit te voeren. Vervolgens verkennen ze de verschillende opties en maken zij hier een selectie uit. Deze selectie bepalen ze aan de hand van in hoeverre het toegankelijk is en aansluit bij de huidige technologische filosofie. M.a.w. de techniek moet aansluiten bij de huidige techniek waardoor het gemakkelijk implementeerbaar moet zijn. Dit wordt uiteindelijk overgenomen of aangeschaft en vervolgens geïmplementeerd.

Kans van slagen
Volgens het onderzoek slagen de overnames vooral omdat ze bij de huidige filosofie van het bedrijf liggen en niet opeens techniek overnemen dat tegen het huidige geloof in gaat. Hierdoor is er draagvlak en raakvlak bij de implementatie. Verder zorgt dit voor incrementele innovaties die het best aansluiten bij de klant dan de radicale innovaties die juist langzamer hierdoor geïntroduceerd worden.

Referentie
Rodrigues L.C., Maccari, E. A. & Campanario, M. A. (2011). Expanding the Open Innovation Concept: The Case of Totvs S/A. Journal of Information Systems and Technology Management, 7 (No. 3), 737-754

Reacties:

Nog geen reacties

Schrijf de eerste reactie:

Het is op dit moment niet mogelijk om te reageren