Innovatieonderzoek.nl

Kennis verbintenissen van invloed op innovatie

Door: Stijn Driessen | 07-01-2011 08:00
extern onderzoek | 3926 x gelezen | 0 reacties>

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die veel schakels hebben en de kennis op deze wijze goed delen beter zijn met innovatie. Oftewel: hoe beter en meer je kennis verbonden met elkaar is, hoe gemakkelijker een bedrijf kan innoveren.

Het onderzoek
Het onderzoek, uitgevoerd door Machikita & Ueki (2009), is gehouden onder bedrijven in Indonesië, Thailand, Philipijnen, en Vietnam. Het doel van het onderzoek was om te onderzoeken of netwerk ontwikkelingen van invloed zijn op innovatie mogelijkheden. Met netwerk ontwikkelingen wordt bedoeld de schakels binnen de keten en de informatievoorziening hiervan. Zo blijkt dat een goede verbintenis met lokale bedrijven, buitenlandse bedrijven en publieke organisaties een grote rol spelen in het verminderen van zoekkosten naar nieuwe leveranciers en klanten. Tevens blijkt uit het onderzoek hoe beter de informatie/kennis verbintenis is hoe meer het bedrijf innoveert. Daarnaast is er een grotere kans dat de innovatie slaagt. In het onderzoek is ook gekeken naar bedrijven die hun accountmanagers en monteurs niet naar de lokatie sturen. Uit het onderzoek blijkt dat deze bedrijven minder innovatief zijn. Zo wordt er geconcludeerd dat bedrijven die betere kennisverbintenissen hebben en meer face-to-face communicatie hebben sneller tot product en proces innovatie komen.

Kennis
Het onderzoek stelt kennismanagement centraal. Zodra kennis beter en gemakkelijker gedeeld wordt tussen meerdere partijen innoveren bedrijven beter en meer. Het is belangrijk dat er ook face-to-face gecommuniceerd wordt om achter betere ideeën te komen. Niet alleen innovatie is een gevolg van kennis management, maar ook dat klanten en leveranciers gevonden wordt. Hieruit blijkt dat kennis zeer belangrijk is voor organisaties om goed te managen.

Reacties:

Nog geen reacties

Schrijf de eerste reactie:

Het is op dit moment niet mogelijk om te reageren