Innovatieonderzoek.nl

Studiefinanciering verkeerd besteed voor kenniseconomie

Door: Stijn Driessen | 06-10-2010 09:00
discussie | 4903 x gelezen | 0 reacties>

De overheid staat met flinke bezuinigingen te kijk en wilt tegelijkertijd de kenniseconomie aansterken in Nederland. Dit begint natuurlijk met onderwijs, maar wordt het geld hier wel goed besteed?

Op het moment is het in Nederland zo geregeld voor studenten dat ze in aanmerking kunnen komen voor een studiefinanciering. Dit kan voor het MBO, HBO en WO, echter zitten hier wel een aantal verschillen in.

MBO
Bij het MBO kunnen studenten aanspraak doen op een studietegemoetkomingsregeling. Dit is vrijwel hetzelfde als een studiefinancering op het HBO/WO, alleen valt dit niet onder een prestatienorm. Het maakt dus in feite niet uit of een student wel of niet een diploma haalt terwijl de student een studietegemoetkomingsregeling heeft. Daarbij heeft een student pas vanaf zijn 18e recht op een OV-studentenkaart i.t.t. het HBO of WO.

HBO/WO
Op Het HBO/WO kan een student aanspraak doen op een prestatiebeurs. Wat hierbij anders is, is dat een student binnen 10 jaar een diploma moet behaald hebben anders moet hij/zij de prestatiebeurs terug betalen. Tevens krijgt de student slechts de eerste vier jaar van de studie een beurs en daarna kan hij/zij alleen nog maar lenen. Uitzonderingen worden gemaakt voor opleidingen die langer duren dan vier jaar, bijvoorbeeld voor technsiche opleidingen waar de master 2 jaar i.p.v. 1 jaar duurt of geneeskunde. Bij de prestatiebeurs heeft de student, ongeacht van de leeftijd, wel recht op een OV-studentenkaart.

Doorstromen
Na het MBO stromen veel studenten door naar het HBO. Hier kunnen zij dus aanspraak maken op de prestatiebeurs. Studenten die vanaf het HBO een master willen volgen op de universiteit daarentegen hebben de prestatiebeurs al 'opgebruikt' en kunnen slechts aanspraak maken op een 0-lening (of lening) met het OV-recht. Behalve wanneer een HBO-student een verkort traject heeft gevolgd op het HBO, waardoor er nog een half jaar of een jaar (afhankelijk van het verkort traject) over is van de prestatiebeurs. Hier zit dus het probleem, namelijk alleen VWO-studenten of MBO-studenten kunnen een verkort traject volgen. Dit betekent dat het op dit moment aantrekkelijker is voor een student om eerst MBO, vervolgens HBO en ten slotte een master te volgen dan vanaf het HBO een master op eigen kosten te volgen. 

De kenniseconomie
Tegelijkertijd zegt de overheid de kenniseconomie te willen versterken. Ze willen meer geld vrijmaken voor wetenschappelijk onderzoek (lees: onderzoek op niveau van WO-studenten) en meer hoger opgeleide mensen. Echter met de regeling op dit moment is het minder aantrekkelijk voor HBO'ers om nog verder te studeren, terwijl zij vaak wel de capaciteit hiervoor hebben. Naar mijn mening zou dit dus anders moeten. 

Reacties:

Nog geen reacties

Schrijf de eerste reactie:

Het is op dit moment niet mogelijk om te reageren