Innovatieonderzoek.nl

Start vandaag nog met een innovatieproces

Door: Stijn Driessen | 01-02-2010 08:00
implementatie | 6256 x gelezen | 0 reacties>

In 2009 heeft Six Fingers in samenwerking met DBMI onderzoek gedaan naar de staat van innovatie bij organisaties in Nederland. Het rapport staat o.a. live op deze website. Een belangrijke vinding uit dit rapport is dat organisaties die een innovatieproces hebben, succesvoller zijn op het gebied van innovatie. Vrijdag bleek dit ook uit een ander extern onderzoek.

Het hebben van een innovatieproces leidt dus tot betere innovaties die gemakkelijker geïmplementeerd kunnen worden. Toch zijn er nog vele organisaties die geen innovatieproces hebben binnen het bedrijf. In beide onderzoeken is helaas niet dieper erop ingegaan hoe het ideale innovatieproces eruit ziet. Vandaar dat ik in deze blog hier iets meer over willen zeggen.

Als we kijken naar algemene innovatiemodellen dan heb je bijvoorbeeld:

-          Kotler: productontwikkeling:

Genereren van ideeën è screenen van ideeën è  testen van het concept è ontwikkelen van een marketingstrategie è testmarketing è productintroductie

-          Cooper: Stage-gate innovatieproces:

stage gate model

-          Kelley: IDEO method

Begrijpen è bekijken è verbeelden è evalueren en verbeteren è implementeren

Al deze innovatieprocessen (en anderen) kunnen simpel teruggebracht worden tot de volgende 4 basisstappen:

Doel / resultaat bepalen: In deze stap wordt het doel / gewenst resultaat bepaald waaraan de innovatie moet voldoen. Deze stap is cruciaal in het innovatieproces, omdat er anders al geen structuur meer inzit.

Idee creatie: In deze stap worden de ideeën gecreëerd. Hoe dit gestimuleerd kan worden zijn veel verschillende methoden voor ontwikkeld, waar ik in deze blog niet verder op in zal gaan. Gedacht kan worden aan brainstormsessies, creatiesessies en branchmarking.

Idee filtering: Uit de vorige stap zijn van allerlei ideeën gekomen, maar lang niet alle zijn goed of implementeerbaar. In deze stap worden de goede ideeën van de slechte ideeën onderscheiden. Wederom zijn hier veel technieken voor, waar ik niet verder op in zal gaan in deze blog. Wat van belang is, dat de ideeën moeten stromen met stap 1.

Implementatie: Uit de filtering is of zijn er ideeën gekomen die geïmplementeerd dienen te worden. Ook deze stap is cruciaal, want zonder deze stap geen innovatie.

Reacties:

Nog geen reacties

Schrijf de eerste reactie:

Het is op dit moment niet mogelijk om te reageren